RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin.

Dog ikke vanedannende medicin.

Det er vigtig at Java er opdateret for at kunne se fast medicin.

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser.

Ved akut sygdom er der åben konsultation ved fremmøde i klinkken fra kl 08.30 til 09.00.

E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. vedrørende prøvesvar og korte problemstillingen .

Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

NYHEDER

FERIE/FRAVÆR

Klinikken holder i 2017 sommerferie lukket i ugerne 26.27 og 28. (fra og med  mandag 26.06.17 til og med fredag 14.07.17)

Ved behov for akut lægehjælp kan du kontakte

Skåde Lægehus
Stenvej 19
8270 Højbjerg

 

I ugerne 29,30 og 31 kan der ikke bestilles tider på hjemmesiden, da vi passer klinikker for områdets læger og vi henstiller til i disse uger, at vi ikke foretager almindelige helbredsmæssige undersøgelser, børneundersøgelser og andre ting der ikke er af hastende eller akut karakter.

AKUT TIDER

Du skal ikke ringe ved behov for akut tid, men blot møde op i klinikken til åben konsultation mellem kl 08.30 og 09.00.

Du skal så trække et nummer, registrere dig med dit sygesikringsbevis  og tage plads i venteværelset.

Akut sygdom er sygdom opstået i det samme døgn eller en markant forværring i allerede eksisterende sygdom!! 

HANDICAPFORHOLD

Der er gode muligheder for kørestolsbrugere da vi ligger helt nede i grundplan og har, de fleste rum brede døre.

NYT FRA KLINIKKEN

1. September 2016 startede fase 3 læge Line Koppel, som skal være hos os 1 år.

Hun bliver speciallæge i almen medicin til september 2017.

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

PERSONALE

LÆGE INGRID STUDSTRUP

Jeg er født og opvokset i Norge, men bosat i Danmark siden 1991.
Færdig på medicinstudiet fra Århus Universitet i 2000.
Speciallæge i almen medicin i 2010.

Jeg har en del intern medicinsk erfaring fra Nyremedicinsk afdeling på Skejby sygehus og medicinsk afdeling i Holstebro og er erfaren vagtlæge.
Specielt er jeg interesseret i idrætsmedicin, medicinske sygdomme og børnesygdomme.
Efteruddannelse er højt prioriteret og jeg er jævnligt til aftenmøder og er på kursus ca. 10 dage om året.

Jeg har fire børn på hhv 10, 14, 20 og 23 år og bor i Højbjerg
I min fritid er jeg meget sammen med min familie, dyrker friluftsliv og er kulturelt interesseret.
Jeg løber, står på ski, svømmer,  ror kajak og  kan i det hele taget godt lide, at være udenfor.

LÆGE BIRGITTE VANDBORG BJERRE

Er født i 1972 og opvokset i Nordjylland.
Blev student fra Vest Himmerlands Gynmasium i 1991.
Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2000 og blev speciallæge i Almen medicin 2012.

Inden min speciallæge uddannelse har jeg været ansat på infektionsmedicinsk afdeling Skejby, Nyremedicinsk afdeling Skejby, Reumatologisk afdeling Aarhus sygehus samt Onkologisk afdeling Aarhus sygehus.

Jeg har endvidere haft vikariat i Norge og har stor erfaring fra lægevagten.

Jeg er gift med Lars Ole og har 2 børn på 5 og 7 år.
I min fritid løber jeg, går til Yoga, vinterbader og roer kajak.

Jeg efteruddanner mig løbende med kurser og aftenundervisning.
Min store interesse er børn og familie, medicinske problemer og idrætsmedicin.

SYGEPLEJERSKE CHRISTINE BELL HANSEN

(Konsultationssyplejeske, Sårsygeplejerske).

Christine har været ansat i lægehuset siden 1. maj 2008, og har gennemført en efteruddannelse som praksissygeplejerske via University College Syd og en Diplomuddannelse i sårpleje i 2011.
Christine tager sig blandt andet af: Blodtryksmåling, Suturfjernelse, Blodprøvetagning, Sårbehandling/skift af forbinding, Rygeafvænning, Vortebehandling, Kostvejledning, øreskylning, og giver børnevaccinationer 3 mdr, 15 mdr og 12 år.

Varetager årskontroller for hjertekarsygdomme, diabetes og stofskifte, samt helbredstjek.

Foretager rutinemæssige gynækologisk celleskrab

Rådgiver omkring rejsevaccinationer.

Har været kardiologisk sygeplejerske fra 2001-2008

SYGEPLEJERSKE BEHAR ÖZDEMIR

Bahar fungerer i klinikken som sekretær og sygeplejerske, og hjælper til med flere opgaver som blod og urinprøver og EKG.

Bahar er uddannet sygeplejerske og har erfaring fra hjemmeplejen, og sygehuset.