BØRNEUNDERSØGELSER OG VACCINATIONER

Børneundersøgelser og vaccination

Børneundersøgelser:

Alle børn i alderen 0 - 5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser. Fra 6 års-alderen foretages de forebyggende helbreds-undersøgelser af skolelægen. Alle børn og unge tilbydes vaccination mod en række sygdomme.

Vaccinationsprogrammet ser ud som følger pr. 1. januar 2009

Alder Vaccination Børneundersøgelse 

Alder Vaccination Børneundersøgelse
5 uger  

 X

3 mdr.  X  
5 mdr.  X  X
12 mdr.  X

 X

15 mdr.  X MFR  
2 år    X
3 år    X
4 år  X MFR  X
5 år  X  X
12 år*  X MFR  
Piger 12 år  X HPV  

* = Hvis ikke barnet har fået 2 MFR vaccinationer tidl.


 Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er

gratis. Det er imidlertid meget vigtigt for jeres barns sundhed, at I tager imod tilbudet om forebyggende helbredsundersøgelser og at vaccinationsprogrammet følges.


 Lægen kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er bivirkninger.
 Se flere oplysninger ved Statens Seruminstitut:
http://www.ssi.dk/sw19205.asp

 HUSK venligst at medbringe dit barns SYGESIKRINGSBEVIS samt vaccinationskort, børnebog og frisk urinprøve (hvis muligt når barnet er fyldt 3 år), som max må være en time gammel ved alle børneundersøgelser (efter det 3. år).

 

Udenlandsvaccination:

Vaccination og information om rejsevaccinationer eller anden rejsemedicin dækkes ikke af sygesikringen og er derfor egenbetaling.

 

Spørgeskema til udenlandsvaccination - se under Vejledninger