INFLUENZA VACCINER

IInfluenzavaccinatin 2018

Mød op i klinikken følgende dage og registrer dit sygesikringskort

Torsdag 04. oktober kl 13-14.15

Torsdag 11. oktober kl 13-14.00

Hvis du er gravid i 2. eller 3. trimester eller har en kronisk sygdom og er yngre end 60 år skal du have en anden type influenzavaccine.

Vi har ikke denne og det er derfor bedst du vaccineres på apoteket

Regler vedr. Influenza vaccination

Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 4. september 2013, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:
• Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
• Førtidspensionister 
• Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
 - kroniske lungesygdomme
 - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
 - diabetes 1 eller 2
 - medfødt eller erhvervet immundefekt
 - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 - kronisk lever- og nyresvigt
 - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
• Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
• Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
• Gravide i 2. og 3. trimester
• Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.