TAKSTER

En række lægelige ydelser er ikke omfattet af aftalen mellem praktiserende læger og sygesikringen.
Dette er bl.a. diverse attester, kørekortattest, rådgivning og vaccination i forbindelse med udenlandsrejser, div. medicinske erklæringer til brug i lufthavne, etc.

 Vi bruger følgende takster pr. 01.04.2013.

 * En sygemelding (lægeerklæring om uarbejdsdygtighed):
 500 kr.

 Betales normalt af arbejdsgiver, hvis denne beder om det. Kan tidligst laves på 4. fraværsdag.

 * En motorattest (kørekort og lign.): 500
 Husk at medbringe billede og en seddel med din styrke på evt. briller/kontaktlinser.

 *Udenlandsvaccination: konsultation: 400 kr ved 1. stik og efterfølgende 200 kr. ved de efterfølgende vaccinationer indenfor samme vaccinations gruppe. Vaccinerne bestiller vi til afhentning på apoteket. Medbringes efterfølgende i klinikken.

Vær opmærksom på, at nogle vacciner skal gives flere gange med et vist interval, hvis man ønsker langvarig effekt.


Vaccinepris for de mest anvendte: Se www.mitapotek.dk

Tysfus  
Japansk Encefalitis  
Meningococ C  
Meningococ A+C+Y+W - 135 -
Hepatitis A Havrix 1440 -
----------------------- Børn  
Hepatitis B Engerix  
----------------------- Børn  
Hepatitis A+B Twinrix  
----------------------- Børn  
Pneumokok  
Gul feber  
Central Europæisk Encefalitis  
----------------------- Børn